இயக்கம், திசைகள் - الحركة، الإتجاهات

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். حركة بطيئة، قيادة أمنة.

Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Arabic

Word >> Translation

Languages

Tamil, Arapça, more

Dersler

Tamil-Arapça, more