กันยายน  -  Wrzesień

กันยายน - WrzesieńUsage Examples

กันยายน (ภาษาไทย)