สถานฑูต  -  大使館

สถานฑูต - 大使館Usage Examples

สถานฑูต (ภาษาไทย)