สถานีตำรวจ  -  警察署

สถานีตำรวจ - 警察署Usage Examples

สถานีตำรวจ (ภาษาไทย)