ไม้แขวนเสื้อ  -  μια κρεμάστρα

ไม้แขวนเสื้อ - μια κρεμάστρα



Usage Examples

ไม้แขวนเสื้อ (ภาษาไทย)


μια κρεμάστρα (ภาษากรีก)