ภัตรตาคาร  -  ένα εστιατόριο

ภัตรตาคาร - ένα εστιατόριοUsage Examples

ภัตรตาคาร (ภาษาไทย)


ένα εστιατόριο (ภาษากรีก)