มีเหตุมีผล  -  λογικός

มีเหตุมีผล - λογικόςUsage Examples

มีเหตุมีผล (ภาษาไทย)


λογικός (ภาษากรีก)