อับอาย  -  丟面子

อับอาย - 丟面子Usage Examples

อับอาย (ภาษาไทย)


丟面子 (ภาษาจีน)