கோபமாக இருப்பது  -  to be hot

கோபமாக இருப்பது - to be hotUsage Examples

கோபமாக இருப்பது (Tamil)