ஒரு-வண்ண  -  eenkleurig

ஒரு-வண்ண - eenkleurigUsage Examples

ஒரு-வண்ண (Tamil)