வெண்கலம்  -  brons

வெண்கலம் - bronsUsage Examples

வெண்கலம் (Tamil)