திருமணம்  -  шлюб

திருமணம் - шлюбUsage Examples

திருமணம் (Tamil)