மாற்றான் சகோதரன்  -  зводны брат

மாற்றான் சகோதரன் - зводны братUsage Examples

மாற்றான் சகோதரன் (Tamil)