மாற்றாந்தாய்  -  мачаха

மாற்றாந்தாய் - мачахаUsage Examples

மாற்றாந்தாய் (Tamil)