மாமனார்  -  цесць, свёкр

மாமனார் - цесць, свёкрUsage Examples

மாமனார் (Tamil)