किराने की दुकान, सुपर-मार्कीट  -  un supermercato

किराने की दुकान, सुपर-मार्कीट - un supermercatoUsage Examples

किराने की दुकान, सुपर-मार्कीट (ภาษาฮินดู)


un supermercato (ภาษาอิตาลี)