υγρό  -  liquido

υγρό - liquido



Usage Examples