ένας βράχος  -  sebuah batu

ένας βράχος - sebuah batu



Usage Examples