A A Á B C D E E É F G H I I Í J K L M N N Ñ O O Ó P Q R S T U U Ú Ü V W X Y Z

  

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


  

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Hur man ska beskriva människor omkring sig


  

  

  

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


  

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


  

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


  

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Allt om rött, vitt och blått


  

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


  

La parte 2 de la deliciosa lección.. Del två av vår mumslektionen


  

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


  

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


  

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


  

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Allt om skolan, högskolan, universitet


  

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


  

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal  

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.


  

  

Conoce el mundo donde vives.. Lär känna världen du lever i


  

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete


  

  

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


  

Muévete lentamente, conduce seguro.. Röd dig sakta, kör säkert


  

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Skydda naturen, din mor!


  

Uno, dos, tres... Millones, billones.. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


  

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


  

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


  

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?


  

  

¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


  

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm  

  

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


  

Aprende cómo socializar con la gente.. Ta reda på hur man ska socialisera med människor


  

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


  

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


  

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


  

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb


  

  

  

  

  

  

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.