A A Á B C D E E É F G H I I Í J K L M N N Ñ O O Ó P Q R S T U U Ú Ü V W X Y Z

      
  

Animales - Zwierzęta

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Características Humanas 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

      
  

Ciudad, Calles, Transporte - Miasto, Ulice, Transport

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Clima - Pogoda

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

Coche - Samochód

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

Colores - Kolory

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 2

La parte 2 de la deliciosa lección.. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Deportes, Juegos, Afición - Sporty, Gry, Hobby

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Dinero, De compras - Pieniądze, Zakupy

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Edificios, Organizaciones - Budynki, Organizacje

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Enseñanza 1 - Edukacja 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Enseñanza 2 - Edukacja 2

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Entretenimiento, Arte, Música - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą      
  

Familia - Rodzina

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


      
  

      
  

Geografía: Países, Ciudades... - Geografia: Kraje, Miasta

Conoce el mundo donde vives.. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Instrumentos - Narzędzia

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

      
  

Medidas - Miary, Pomiary

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Movimiento, Direcciones - Ruch, Kierunki

Muévete lentamente, conduce seguro.. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Naturaleza - Natura

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

Números - Liczby

Uno, dos, tres... Millones, billones.. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Partes del cuerpo humano - Części ciała człowieka

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

Plantas - Rośliny

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Profesión - Zawód

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języ


      
  

      
  

Ropa 1 - Ubrania 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  


      
  

Salud, medicina, higiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Aprende cómo socializar con la gente.. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

Sentimientos, sensaciónes - Uczucia, Zmysły

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


      
  

Tiempo 1 - Czas 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Tiempo 2 - Czas 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

Trabajo, negocios, oficina - Praca, Biznes, Biuro

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Vida, Edad - Życie, Wiek

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.