Animals - حیوانات

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات

words

      

Buildings, Organizations - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Churches, theatres, train stations, stores. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها

words

      

Car - ماشین

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد

words

      

City, Streets, Transportation - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا

words

      

Clothing 1 - پوشاک 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید

words


      

Colors - رنگ‌ها

All about red, white and blue. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی

words

      

Education 1 - آموزش و پرورش 1

All about school, college, university. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه

words

      

Education 2 - آموزش و پرورش 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش

words

      

Entertainment, Art, Music - سرگرمی، هنر، موسیقی

What would be our life without art? An empty shell. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی

words

      

Family - خانواده

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است

words


      

Feelings, Senses - احساسات و عواطف

All about love, hate, smell and touch. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Part two of yummy lesson. بخش دوم از درس خوشمزه

words

      

Geography: Countries, Cities... - جغرافیا

Know the world where you live. کشورها، شهرها...

words

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Know how to socialize with people. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

words

      

Health, Medicine, Hygiene - سلامتی، دارو، بهداشت

How to tell doctor about your headache. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم

words


      

Human Body Parts - اعضای بدن انسان

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید

words

      

Human Characteristics 1 - صفات انسان‌ها 1

How to describe people around you. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید

words


      

Life, Age - زندگی، عمر

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید

words


      

Measures, Measurements - مقیاس و اندازه گیری

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟

words

      

Money, Shopping - پول، خرید کردن

Do not miss this lesson. Learn how to count money. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید

words

      

Movement, Directions - حرکت، جهت‌ها

Move slowly, drive safely.. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

words

      

Nature - طبیعت

Preserve nature, your mother!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.

words

      

Numbers - اعداد

One, two, three… Millions, billions. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

words


      

Plants - گیاهان

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها

words

      

Profession - شغل

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!

words


      

Religion, Politics, Military, Science - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!

words

      

Sports, Games, Hobbies - ورزش ، بازی، سرگرمی

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت

words

      

Time 1 - زمان 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.

words

      

Time 2 - زمان 2

Don`t waste your time! Learn new words. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید

words

      

Tools - ابزار

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید

words


      

Weather - آب‌وهوا

There is no bad weather, all weather is fine.. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.

words

      

Work, Business, Office - کار، تجارت، اداره

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید

words

Languages: ภาษาอังกฤษ, Farsi, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาอังกฤษ-Farsi, ต่อไป...
Audio บทเรียน: Farsi-ภาษาอังกฤษ