Auto - Car

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel


      
  

Barvy - Colors

Vše o červené, bílé a modré. All about red, white and blue


      
  

Budovy, organizace - Buildings, Organizations

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Churches, theatres, train stations, stores


      
  

Čas 1 - Time 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!


      
  

Čas 2 - Time 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Don`t waste your time! Learn new words


      
  

Části lidského těla - Human Body Parts

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears


      
  

Čísla - Numbers

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. One, two, three… Millions, billions


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2

Pokračování lekce k sežrání.. Part two of yummy lesson


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - City, Streets, Transportation

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house


      
  

Míry, měření - Measures, Measurements

Máte raději palce, nebo centimetry?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politics, Military, Science

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!


      
  

Nástroje - Tools

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Know what you should use for cleaning, repair, gardening      
  

Oblečení 1 - Clothing 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. All about what you put on in order to look nice and stay warm


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Money, Shopping

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Do not miss this lesson. Learn how to count money


      
  

Počasí - Weather

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. There is no bad weather, all weather is fine.


      
  

Pocity, smysly - Feelings, Senses

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. All about love, hate, smell and touch


      
  

Pohyb, směry - Movement, Directions

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Move slowly, drive safely.


      
  

Popis člověka 1 - Human Characteristics 1

Jak popsat lidi kolem sebe. How to describe people around you


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Jak se dostat mezi lidi. Know how to socialize with people


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Work, Business, Office

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work


      
  

Příroda - Nature

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserve nature, your mother!


      
  

Profese - Profession

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!


      
  

Rodina - Family

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life


      
  

Rostliny - Plants

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Sports, Games, Hobbies

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting


      
  

Vzdělání 1 - Education 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. All about school, college, university


      
  

Vzdělání 2 - Education 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Part 2 of our famous lesson about educational processes


      
  

Zábava, umění, hudba - Entertainment, Art, Music

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. What would be our life without art? An empty shell


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Health, Medicine, Hygiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. How to tell doctor about your headache


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Geography: Countries, Cities...

Poznejte svět, ve kterém žijete. Know the world where you live


      
  

Život, Stáří - Life, Age

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Life is short. Learn all about its stages from birth to death


      
  

Zvířata - Animals

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals