การศึกษา 2 - Образование 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения

49 words

0 0
ภาษาของคำ: Thai
การแปลภาษา: Russian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    рюкзак (rjukzak)
      0 0 การคูณ    умножение (umnozhenie)
      0 0 การทดลอง    эксперимент (eksperiment)
      0 0 การบวก    сложение (slozhenie)
      0 0 การรวม    сумма (summa)
      0 0 การลบ    вычитание (vychitanie)
      0 0 การหาร    деление (delenie)
      0 0 คณิตศาสตร์    математика (matematika)
      0 0 ความผิดพลาด    ошибка (oshibka)
      0 0 จำขึ้นใจ    наизусть (naizust')
      0 0 จิตวิทยา    психология (psikhologija)
      0 0 ชอล์ค    мел (mel)
      0 0 ชีววิทยา    биология (biologija)
      0 0 ดาราศาสตร์    астрономия (astronomija)
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    школьный (shkol'nyj)
      0 0 นิเวศวิทยา    экология (ekologija)
      0 0 บท    глава (glava)
      0 0 บวก    плюс (pljus)
      0 0 ประวัติศาสตร์    история (istorija)
      0 0 ปริญญา    градус (gradus)
      0 0 ปากกา    ручка (ruchka)
      0 0 ผิด    неправильный (nepravil'nyj)
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    болтать (boltat')
      0 0 ฟิสิกส์    физика (fizika)
      0 0 ภูมิศาสตร์    география (geografija)
      0 0 มุม    угол (ugol)
      0 0 ยางลบ    ластик (lastik)
      0 0 ระบบ    система (sistema)
      0 0 รัศมี    радиус (radius)
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    треугольник (treugol'nik)
      0 0 ลบ    минус (minus)
      0 0 ลบ    стирать (stirat')
      0 0 วงกลม    круг (krug)
      0 0 วรรณคดี    литература (literatura)
      0 0 วาด    чертить (chertit')
      0 0 สนเทศศาสตร์    информатика (informatika)
      0 0 สังคมวิทยา    социология (sotsiologija)
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    квадрат (kvadrat)
      0 0 ห้องทดลอง    лаборатория (laboratorija)
      0 0 เครื่องฉายภาพ    проектор (proektor)
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    одноклассник (odnoklassnik)
      0 0 เรขาคณิต    геометрия (geometrija)
      0 0 เรื่อง    предмет (predmet)
      0 0 เศรษฐศาสตร์    экономика (ekonomika)
      0 0 แก้ปัญหา    решить (reshit')
      0 0 โรงเรียนประถม    начальная школа (nachal'naja shkola)
      0 0 โรงเรียนมัธยม    лицей (litsej)
      0 0 ใจความสำคัญ    тема (tema)
      0 0 ไวยากรณ์    граматика (gramatika)
Languages: ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาไทย-ภาษารัสเซีย, ต่อไป...