งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - Muncă, Afacere, Birou

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.

44 words

0 0
ภาษาของคำ: Thai
การแปลภาษา: Romanian
Word Translation
      0 0 กระเป๋าเอกสาร    o servietă
      0 0 การบริหารจัดการ    management
      0 0 การบัญชี    contabilitate
      0 0 ข้อติชม    un comentariu
      0 0 ครบถ้วน    complet
      0 0 ความคิด    o idee
      0 0 ความยุ่งเหยิง    dezordine
      0 0 ความรับผิดชอบ    responsabilitate
      0 0 คอมพิวเตอร์    un computer
      0 0 จดหมาย    o scrisoare
      0 0 จัดหาให้    a furniza
      0 0 จำเป็น    obligatoriu
      0 0 ซองจดหมาย    un plic
      0 0 ซ่อมแซม    a repara
      0 0 ทำงาน    a munci
      0 0 ทำสำเนา    a copia
      0 0 ที่ทำงาน    un birou
      0 0 ธุรกิจ    afacere
      0 0 นัดหมาย    o programare
      0 0 นิตยสาร    o revistă
      0 0 บันทึก    o notă
      0 0 ประสบการณ์    o experienţă
      0 0 ประสิทธิผล    eficient
      0 0 ปัญหา    o problemă
      0 0 ยกเลิก    a anula
      0 0 ระเบียบ    ordine
      0 0 รายงาน    un raport
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    o agrafă de birou
      0 0 ลูกจ้าง    un angajat
      0 0 วันหยุดพักผ่อน    o vacanţă
      0 0 วิธีการ    o metodă
      0 0 หนังสือ    o carte
      0 0 หนังสือพิมพ์    un ziar
      0 0 เครื่องคิดเลข    un calculator
      0 0 เครื่องพิมพ์    o imprimantă
      0 0 เจ้าของ    un proprietar
      0 0 เจ้านาย    un şef
      0 0 เม้าส์    un mouse
      0 0 เสนอ    a oferi
      0 0 แสตมป์    o ştampilă
      0 0 โต๊ะทำงาน    un birou
      0 0 โรงงาน    o fabrică
      0 0 ใช้    a folosi
      0 0 ไฟล์    un dosar
Languages: ภาษาไทย, ภาษาโรมาเนีย, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาไทย-ภาษาโรมาเนีย, ต่อไป...