ตัวเลข - Tall

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. En, to, tre… Millioner, Milliarder

31 words

0 0
ภาษาของคำ: Thai
การแปลภาษา: Norwegian
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    et nummer
      0 0 ตัวเลขดิจิท    et siffer
      0 0 พัน    tusen
      0 0 พันล้าน    milliard
      0 0 ยี่สิบ    tjue
      0 0 ร้อย    hundre
      0 0 ล้าน    million
      0 0 สอง    to
      0 0 สาม    tre
      0 0 สามสิบ    tretti
      0 0 สิบ    ti
      0 0 สิบสอง    tolv
      0 0 สิบสาม    tretten
      0 0 สิบเอ็ด    elleve
      0 0 สี่    fire
      0 0 สี่สิบ    førti
      0 0 หก    seks
      0 0 หกสิบ    seksti
      0 0 หนึ่ง    en
      0 0 ห้า    fem
      0 0 ห้าสิบ    femti
      0 0 อันดับที่    ordenstall
      0 0 อันดับสอง    andre
      0 0 อันดับสาม    tredje
      0 0 อันดับหนึ่ง    første
      0 0 เก้า    ni
      0 0 เก้าสิบ    nitti
      0 0 เจ็ด    sju
      0 0 เจ็ดสิบ    sytti
      0 0 แปด    åtte
      0 0 แปดสิบ    åtti
Languages: ภาษาไทย, ภาษานอร์เวย์, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาไทย-ภาษานอร์เวย์, ต่อไป...