กริยาที่หลากหลาย 2 - Erilaiset Verbit 266 words

0 0
ภาษาของคำ: Thai
การแปลภาษา: Finnish
Word Translation
      0 0 กรอก    täyttää
      0 0 กังวล    olla huolissaan jostakin
      0 0 ขมวดคิ้ว    rypistää otsaansa
      0 0 ขัน    ruuvata jotain
      0 0 ขโมย    varastaa
      0 0 คลาย    ruuvata jotain auki
      0 0 คลายเครียด    rentoutua
      0 0 คล่อง    puhua sujuvasti
      0 0 คืน    antaa takaisin
      0 0 จม    upota
      0 0 จับกุม    vangita
      0 0 จำได้    muistaa
      0 0 ฉีก    repiä
      0 0 ชนะ    iskeä
      0 0 ชักชวน    taivutella
      0 0 ชิง    tapella
      0 0 ชิน    tottua
      0 0 ช่วยชีวิต    pelastaa
      0 0 ดัด    taivuttaa
      0 0 ตรวจสอบ    tarkistaa
      0 0 ตอบ    vastata
      0 0 ตาม    seurata
      0 0 ติด    liittää
      0 0 ตื่นขึ้น    herätä
      0 0 ต้องการ    haluta
      0 0 ทำผิดพลาด    tehdä virhe
      0 0 ทำหล่น    pudottaa
      0 0 ทำให้ว่าง    tyhjentää
      0 0 ทำให้เบื่อ    ikävystyttää
      0 0 น่ารำคาญ    ärsyttää
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    menestyä
      0 0 บ่น    valittaa
      0 0 ปล่อย    vapauttaa
      0 0 ปล่อย    sallia
      0 0 พบ    tavata
      0 0 พูดคุย    jaaritella
      0 0 พูดตลก    vitsailla
      0 0 พูดอีกที    toistaa
      0 0 พ่ายแพ้    hävitä
      0 0 รบกวน    häiritä
      0 0 รู้    tietää
      0 0 รู้สึกเบื่อ    olla kyllästynyt
      0 0 ลวง    pettää
      0 0 ล้าง    pestä
      0 0 สร้าง    luoda
      0 0 สัญญา    luvata
      0 0 สามารถ    pystyä
      0 0 ห้าม    kieltää
      0 0 อธิบาย    selittää
      0 0 อนุรักษ์    suojella
      0 0 เกิดขึ้น    tapahtua
      0 0 เขย่า    ravistaa
      0 0 เชื่อ    uskoa
      0 0 เชื่อฟัง    totella
      0 0 เชื้อเชิญ    kutsua
      0 0 เช็ด    pyyhkiä
      0 0 เปลี่ยน    muuttaa
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    tarkoittaa
      0 0 เอาออก    poistaa
      0 0 แตก    rikkoa
      0 0 แบ    aukoa
      0 0 แบ่ง    erottaa
      0 0 แห้ง    kuivua
      0 0 โกรก    puhaltaa
      0 0 ใคร่    toivoa
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    olla tottelematon
Languages: ภาษาไทย, ภาษาฟินนิช, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาไทย-ภาษาฟินนิช, ต่อไป...