กริยาที่หลากหลาย 2 - فعل‌های گوناگون 266 words

0 0
ภาษาของคำ: Thai
การแปลภาษา: Farsi
Word Translation
      0 0 กรอก    پر کردن
      0 0 กังวล    نگران چیزی بودن
      0 0 ขมวดคิ้ว    اخم کردن
      0 0 ขัน    پیچ را باز یا بسته کردن
      0 0 ขโมย    دزدیدن
      0 0 คลาย    پیچ چیزی را باز کردن
      0 0 คลายเครียด    استراحت کردن
      0 0 คล่อง    روان صحبت کردن
      0 0 คืน    پس دادن
      0 0 จม    غرق شدن
      0 0 จับกุม    اسیر کردن
      0 0 จำได้    به خاطر آوردن
      0 0 ฉีก    پاره کردن
      0 0 ชนะ    زدن
      0 0 ชักชวน    ترغیب کردن
      0 0 ชิง    دعوا کردن
      0 0 ชิน    عادت کردن
      0 0 ช่วยชีวิต    نجات دادن
      0 0 ดัด    خم شدن
      0 0 ตรวจสอบ    کنترل کردن
      0 0 ตอบ    پاسخ دادن
      0 0 ตาม    دنباله روی کردن
      0 0 ติด    ضمیمه کردن
      0 0 ตื่นขึ้น    بیدار شدن
      0 0 ต้องการ    خواستن
      0 0 ทำผิดพลาด    اشتباه کردن
      0 0 ทำหล่น    انداختن
      0 0 ทำให้ว่าง    خالی کردن
      0 0 ทำให้เบื่อ    خسته کردن
      0 0 น่ารำคาญ    آزردن
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    موفق شدن
      0 0 บ่น    شکایت کردن
      0 0 ปล่อย    اجازه دادن
      0 0 ปล่อย    آزاد کردن
      0 0 พบ    ملاقات کردن
      0 0 พูดคุย    تند تند حرف زدن
      0 0 พูดตลก    شوخی کردن
      0 0 พูดอีกที    تکرار کردن
      0 0 พ่ายแพ้    از دست دادن
      0 0 รบกวน    مزاحم شدن
      0 0 รู้    دانستن
      0 0 รู้สึกเบื่อ    کسل بودن
      0 0 ลวง    فریب دادن
      0 0 ล้าง    شستن
      0 0 สร้าง    ایجاد کردن
      0 0 สัญญา    قول دادن
      0 0 สามารถ    توانستن
      0 0 ห้าม    ممنوع کردن
      0 0 อธิบาย    توضیح دادن
      0 0 อนุรักษ์    محافظت کردن
      0 0 เกิดขึ้น    اتفاق افتادن
      0 0 เขย่า    لرزیدن
      0 0 เชื่อ    باور کردن
      0 0 เชื่อฟัง    پیروی کردن
      0 0 เชื้อเชิญ    دعوت کردن
      0 0 เช็ด    پاک کردن
      0 0 เปลี่ยน    تغییر دادن
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    معنی دادن
      0 0 เอาออก    حذف کردن
      0 0 แตก    شکستن
      0 0 แบ    باز کردن
      0 0 แบ่ง    جدا کردن
      0 0 แห้ง    خشک کردن
      0 0 โกรก    دمیدن
      0 0 ใคร่    آرزو داشتن
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    سرپیچی کردن
Languages: ภาษาไทย, Farsi, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาไทย-Farsi, ต่อไป...