ตัวเลข - اعداد

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

31 words

0 0
ภาษาของคำ: Thai
การแปลภาษา: Farsi
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    یک شماره
      0 0 ตัวเลขดิจิท    رقم (01234...)
      0 0 พัน    هزار
      0 0 พันล้าน    بیلیون
      0 0 ยี่สิบ    بیست
      0 0 ร้อย    صد
      0 0 ล้าน    میلیون
      0 0 สอง    دو
      0 0 สาม    سه
      0 0 สามสิบ    سی
      0 0 สิบ    ده
      0 0 สิบสอง    دوازده
      0 0 สิบสาม    سیزده
      0 0 สิบเอ็ด    یازده
      0 0 สี่    چهار
      0 0 สี่สิบ    چهل
      0 0 หก    شش
      0 0 หกสิบ    شصت
      0 0 หนึ่ง    یک
      0 0 ห้า    پنج
      0 0 ห้าสิบ    پنجاه
      0 0 อันดับที่    ترتیبی
      0 0 อันดับสอง    دوم
      0 0 อันดับสาม    سوم
      0 0 อันดับหนึ่ง    اول
      0 0 เก้า    نه
      0 0 เก้าสิบ    نود
      0 0 เจ็ด    هفت
      0 0 เจ็ดสิบ    هفتاد
      0 0 แปด    هشت
      0 0 แปดสิบ    هشتاد
Languages: ภาษาไทย, Farsi, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาไทย-Farsi, ต่อไป...