குடும்பம் - Aile

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.

45 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Turkish
Word Translation
   0 0 (ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு    flört etmek
   0 0 (ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்    evlenmek
   0 0 அத்தை    hala, teyze
   0 0 இரட்டை    ikiz
   0 0 உறவினர்கள்    akraba
   0 0 உறுப்பினர்    üye
   0 0 கணவன்    koca
   0 0 கல்யாணம்    düğün
   0 0 காதலன்    erkek arkadaş
   0 0 காதலி    kız arkadaş
   0 0 குடும்பம்    aile
   0 0 குழந்தை    çocuk
   0 0 சகோதரன்    erkek kardeş
   0 0 சகோதரி    kız kardeş
   0 0 சந்ததி    torun
   0 0 ஜோடி    çift
   0 0 தந்தை    baba
   0 0 தாத்தா    büyükbaba
   0 0 தாத்தா பாட்டி    büyük anne, baba
   0 0 தாய்    anne
   0 0 திருமண உடை    gelinlik
   0 0 திருமண தினம்    evlilik yıldönümü
   0 0 திருமணம்    evlilik
   0 0 பாட்டி    büyükanne
   0 0 பெற்றோர்    anne-baba
   0 0 பேத்தி    kız torun
   0 0 பேரக்குழந்தைகள்    torunlar
   0 0 பேரன்    erkek torun
   0 0 மகன்    oğul
   0 0 மகள்    kız
   0 0 மனைவி    hanım
   0 0 மருமகன்    erkek yeğen
   0 0 மருமகள்    kız yeğen
   0 0 மாமனார்    kaynata
   0 0 மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி    kuzen
   0 0 மாமா    amca, dayı
   0 0 மாமியார்    kaynana
   0 0 மாற்றாந்தந்தை    üvey baba
   0 0 மாற்றாந்தாய்    üvey anne
   0 0 மாற்றான் சகோதரன்    üvey erkek kardeş
   0 0 மாற்றான் பெற்றோர்    üvey anne-baba
   0 0 முப்பாட்டி    büyük büyükanne
   0 0 முழு குடும்பம்    bütün aile
   0 0 மூதாதையர்    ced
   0 0 மைத்துனி    yenge, elti
Languages: Tamil, ภาษาตุรกี, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาตุรกี, ต่อไป...