இயக்கம், திசைகள் - 移動、道案内

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். ゆっくり、安全運転をお願いします。

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Japanese

Word Translation
Languages: Tamil, ภาษาญี่ปุ่น, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาญี่ปุ่น, ต่อไป...