வேலை, வியாபாரம், அலுவலகம் - 住居、家具、家庭用品仕事、ビジネス、オフィス

மிகக் கடினமாக உழைக்க வேண்டாம். ஓய்வு எடுங்கள், வேலை குறித்த சொற்களை கற்றுகொள்ளுங்கள். あまり一生懸命働かないで。ちょっと 休んで仕事に関する単語を学んでください。

44 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அச்சுப்பொறி    プリンタ (Purinta)
   0 0 அனுபவம்    経験 (Keiken)
   0 0 அறிக்கை    レポート (Repo^to)
   0 0 அலுவலகம்    オフィス (Ofisu)
   0 0 உரிமையாளர்    所有者 (Shoyuusha)
   0 0 உறை    封筒 (Fuutou)
   0 0 எழுத்து மேசை    (Tsukue)
   0 0 ஒழுங்கீனம்    混乱 (Konran)
   0 0 ஒழுங்கு    オーダー (O^da^)
   0 0 கடிதம்    手紙 (Tegami)
   0 0 கட்டாயம்    義務的 (Gimuteki)
   0 0 கணக்குவலக்கு    会計 (Kaikei)
   0 0 கணினி    コンピュータ (Konpyu^ta)
   0 0 கால்குலேட்டர்    計算機 (Keisanki)
   0 0 குறிப்பு    メモ (Memo)
   0 0 கோப்பு    ファイル (Fairu)
   0 0 சிக்கல்    問題 (Mondai)
   0 0 சுட்டி    マウス (Mausu)
   0 0 செய்தித்தாள்    新聞 (Shinbun)
   0 0 திட்டமிட்ட சந்திப்பு    アポイントメント (Apointomento)
   0 0 திறன் மிகுந்த    効率的 (Kouritsuteki)
   0 0 தொழிற்சாலை    工場 (Koujou)
   0 0 நகலெடுத்தல்    コピーする (Kopi^Suru)
   0 0 நிறைவான    完全 (Kanzen)
   0 0 பணியாளர்    従業員 (Juugyouin)
   0 0 பத்திரிக்கை    雑誌 (Zasshi)
   0 0 பயன்படுத்துதல்    使用する (ShiyousuRu)
   0 0 பழுதுபார்த்தல்    修理する (ShuuriSuru)
   0 0 புத்தகம்    (Hon)
   0 0 பெட்டி    ブリーフケース (Buri^fuke^su)
   0 0 பொறுப்பு    責任 (Sekinin)
   0 0 பேப்பர் கிளிப்    クリップ (Kurippu)
   0 0 முதலாளி    ボス (Bosu)
   0 0 முத்திரை    スタンプ (Sutanpu)
   0 0 முறை    方法 (Houhou)
   0 0 மேலாண்மை    管理 (Kanri)
   0 0 யோசனை    考え (Kangae)
   0 0 ரத்து செய்தல்    取り消す (Torikesu)
   0 0 வர்ணனை    論評 (Ronpyou)
   0 0 வழங்குதல்    供給する (KyoukyuuSuru)
   0 0 வழங்குதல்    申し出る (Moushideru)
   0 0 விடுமுறை    休暇 (Kyuuka)
   0 0 வியாபாரம்    ビジネス (Bijinesu)
   0 0 வேலை செய்தல்    働く (Hataraku)
Languages: Tamil, ภาษาญี่ปุ่น, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาญี่ปุ่น, ต่อไป...