இயக்கம், திசைகள் - गति, दिशा

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். धीरे चलिये, सुरक्षित चलाईये।

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Hindi

Word Translation
Languages: Tamil, ภาษาฮินดู, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาฮินดู, ต่อไป...