உணர்வுகள், புலன்கள் - Sentoj, sensoj

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.
Usage Examples
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Esperanto
29 words
Word  ·  Translation
(ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்  ·  koleri (kontraŭ iu)  
அச்சம்  ·  timo  
அழுகுதல்  ·  plori  
அவமானம்  ·  honto  
ஆர்வமாக இருப்பது  ·  interesita  
ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது  ·  malvarmi  
ஏமாற்றம்  ·  elrevigita  
களைப்பு  ·  laca  
கவலைப்படுதல்  ·  maltrankvila  
குதூகலம்  ·  ekscita  
கோபம்  ·  kolera  
கோபமாக இருப்பது  ·  varmi  
சலிப்புத் தட்டுவது  ·  teda  
சுகமின்மை  ·  malsana  
சோகம்  ·  malgaja  
தாகமாக இருப்பது  ·  soifi  
தாகம்  ·  soifo  
தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது  ·  dormemi  
பசி  ·  malsato  
பசியோடு இருப்பது  ·  malsata  
பயப்படுவது  ·  timi  
பலம்  ·  forta  
பலவீனம்  ·  malforta  
பீதி  ·  paniko  
பெருமை  ·  fiera  
மனநிலை  ·  humoro  
வருத்தம்  ·  ĉagrenita  
வலி  ·  doloro  
விழிப்புடன் இருப்பது  ·  maldorma