எண்கள் - Numerot

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Yksi, kaksi, kolme.. Miljoona, miljardi
Usage Examples, Essays
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Finnish
31 words
Word  ·  Translation
அறுபது  ·   

ஆயிரம்  ·   
ஆறு  ·   
இரண்டாவது  ·   

இரண்டு  ·   
இருபது  ·   
இலக்கம்  ·   
எட்டு  ·   
எண்  ·   
எண் முறைப் பெயர்  ·   

எண்பது  ·   

எழுபது  ·   

ஏழு  ·   
ஐந்து  ·   
ஐம்பது  ·   

ஒன்பது  ·   
ஒன்று  ·   
தொண்ணூறு  ·   

நான்கு  ·   
நாற்பது  ·   

நூறு  ·   
நூறு கோடி  ·   
பதினொன்று  ·   

பதிமூன்று  ·   

பத்து  ·   
பத்து லட்சம்  ·   

பன்னிரண்டு  ·   

முதலாவது  ·   

முப்பது  ·   

மூன்றாவது  ·   

மூன்று  ·   

Essays

எண்கள் (Tamil)