இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

0 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Bulgarian

Word Translation
Languages: Tamil, ภาษาบัลกาเรียน, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาบัลกาเรียน, ต่อไป...