குடும்பம் - Сям`я

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Мама, папа, сваякі. Сям`я - гэта святое

ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Belarusian
45 words
Word  ·  Translation (transliteration: )
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு  ·  сустракацца (з кімсьці)  (sustrakatstsa (z kims'tsi))  
(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  ·  ажаніцца (з кімсьці)  (azhanitstsa (z kims'tsi))  
அத்தை  ·  цётка  (tsyotka)  
இரட்டை  ·  блязнец  (bljaznets)  
உறவினர்கள்  ·  сваякі  (svajaki)  
உறுப்பினர்  ·  член  (chlen)  
கணவன்  ·  мужык, гаспадар  (muzhyk, gaspadar)  
கல்யாணம்  ·  вяселле  (vjaselle)  
காதலன்  ·  хлопец  (khlopets)  
காதலி  ·  дзяўчына  (dzjauchyna)  
குடும்பம்  ·  сям`я  (sjam`ja)  
குழந்தை  ·  дзіця  (dzitsja)  
சகோதரன்  ·  брат  (brat)  
சகோதரி  ·  сястра  (sjastra)  
சந்ததி  ·  нашчадак  (nashchadak)  
ஜோடி  ·  пара  (para)  
தந்தை  ·  бацька  (bats'ka)  
தாத்தா  ·  дзядуля  (dzjadulja)  
தாத்தா பாட்டி  ·  прабацькі  (prabats'ki)  
தாய்  ·  маці  (matsi)  
திருமண உடை  ·  святочны ўбор  (svjatochny ubor)  
திருமண தினம்  ·  угоддзе вяселля  (ugoddze vjasellja)  
திருமணம்  ·  шлюб  (shljub)  
பாட்டி  ·  бабуля  (babulja)  
பெற்றோர்  ·  бацькі  (bats'ki)  
பேத்தி  ·  унучка  (unuchka)  
பேரக்குழந்தைகள்  ·  унукі  (unuki)  
பேரன்  ·  унук  (unuk)  
மகன்  ·  сын  (syn)  
மகள்  ·  дачка  (dachka)  
மனைவி  ·  жонка, гаспадыня  (zhonka, gaspadynja)  
மருமகன்  ·  пляменнік  (pljamennik)  
மருமகள்  ·  пляменніца  (pljamennitsa)  
மாமனார்  ·  цесць, свёкр  (tsests', svyokr)  
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  ·  стрыечны брат  (stryechny brat)  
மாமா  ·  дзядзька  (dzjadz'ka)  
மாமியார்  ·  цешча, свякроў  (tseshcha, svjakrou)  
மாற்றாந்தந்தை  ·  айчым  (ajchym)  
மாற்றாந்தாய்  ·  мачаха  (machakha)  
மாற்றான் சகோதரன்  ·  зводны брат  (zvodny brat)  
மாற்றான் பெற்றோர்  ·  прыемныя бацькі  (pryemnyja bats'ki)  
முப்பாட்டி  ·  прабабуля  (prababulja)  
முழு குடும்பம்  ·  уся сям`я  (usja sjam`ja)  
மூதாதையர்  ·  продак  (prodak)  
மைத்துனி  ·  нявестка, залоўка  (njavestka, zalouka)