Mda 2 - เวลา 2

Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ

ภาษาของคำ: Swahili
การแปลภาษา: Thai


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0