Vifaa - เครื่องมือ

Jua unachohitaji kutumia kwa kuosha, kutengeneza, kupalilia. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน

16 words

0 0
ภาษาของคำ: Swahili
การแปลภาษา: Thai
Word Translation
      0 0 ala    เครื่องมือ
      0 0 bisibisi    ไขควง
      0 0 fagio    ไม้กวาด
      0 0 gando    คีม
      0 0 kipingo    หมุด
      0 0 koleo    คีม
      0 0 makasi    กรรไกร
      0 0 msumeno    เลื่อย
      0 0 ngazi    บันได
      0 0 nyundo    ค้อน
      0 0 pampu    ปั้ม
      0 0 rafu    หิ้ง
      0 0 sepeto    พลั่ว
      0 0 sindano    ไม้ถักนิตติ้ง
      0 0 sindano    เข็ม
      0 0 uma    คราด
Languages: ภาษาสวาฮีลี, ภาษาไทย, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาสวาฮีลี-ภาษาไทย, ต่อไป...