Tabia za watu 2 - ลักษณะมนุษย์ 244 words

0 0
ภาษาของคำ: Swahili
การแปลภาษา: Thai
Word Translation
      0 0 a daima    สม่ำเสมอ
      0 0 angalifu    อย่างใส่ใจ
      0 0 dole    งุ่มง่าม
      0 0 elekevu    มีเหตุมีผล
      0 0 geni    แปลก
      0 0 hadhari    ระมัดระวัง
      0 0 hangaika    กังวล
      0 0 Hatari    อันตราย
      0 0 huzunika    ไม่มีความสุข
      0 0 huzunika    ผิดหวัง
      0 0 huzunika    เศร้า/เสียใจ
      0 0 huzunika    ไม่มีความสุข
      0 0 jinga    โง่เง่า
      0 0 jitegemea    ไม่พึ่งใคร
      0 0 komaa    เป็นผู้ใหญ่
      0 0 kukurika    หดหู่
      0 0 lonyo    แต่งตัวดี
      0 0 mahututi    จริงจัง
      0 0 majununi    บ้าๆบอๆ
      0 0 mashuhuri    เป็นที่นิยม
      0 0 maskini    จน
      0 0 mchelea    กระวนกระวาย
      0 0 mcheshi    ขบขัน
      0 0 mcheshi    สนุกสนาน
      0 0 mjeruhi    เลว
      0 0 mrongo    ไม่ซื่อสัตย์
      0 0 msumbufu    น่ารำคาญ
      0 0 mtaawa    ที่เกี่ยวกับศาสนา
      0 0 mvivu    ขี้เกียจ
      0 0 mvumilivu    อดทน
      0 0 mwaminifu    ซื่อสัตย์
      0 0 mwema    ใจดี
      0 0 mwongo    ไม่จริงใจ
      0 0 mwovu    โหดร้าย
      0 0 mzingatifu    เอาใจเขามาใส่ใจเรา
      0 0 nzee    แก่
      0 0 safi    ระเบียบเรียบร้อย
      0 0 sanaa    เกี่ยวกับศิลปะ
      0 0 taadabu    มีมารยาท
      0 0 utoto    ทำตัวเป็นเด็ก
      0 0 Vaa vibaya    แต่งตัวแย่
      0 0 wazi    ตรงไปตรงมา
      0 0 waziwazi    จริงใจ
      0 0 wivu    อิจฉา
Languages: ภาษาสวาฮีลี, ภาษาไทย, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาสวาฮีลี-ภาษาไทย, ต่อไป...