Educazione 2 - கல்வி 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம்

48 words

0 0
ภาษาของคำ: Italian
การแปลภาษา: Tamil
Word Translation
      0 0 a memoria மனப்பாடம்
      0 0 addizione கூட்டல்
      0 0 angolo கோணம்
      0 0 astronomia வானவியல்
      0 0 biologia உயிரியல்
      0 0 cancellare அழித்தல்
      0 0 cerchio வட்டம்
      0 0 chiacchierare அரட்டை அடித்தல்
      0 0 disegnare வரைதல்
      0 0 divisione வகுத்தல்
      0 0 ecologia சூழலியல்
      0 0 economia பொருளியல்
      0 0 fisica இயற்பியல்
      0 0 geografia புவியியல்
      0 0 geometria வடிவியல்
      0 0 gesso சாக்பீஸ்
      0 0 grammatica இலக்கணம்
      0 0 informatica தகவலியல்
      0 0 laboratorio சோதனைக் கூடம்
      0 0 letteratura இலக்கியம்
      0 0 matematica கணிதம்
      0 0 meno கழித்தல் குறி
      0 0 moltiplicazione பெருக்கல்
      0 0 più கூட்டல் குறி
      0 0 psicologia உளவியல்
      0 0 quadrato சதுரம்
      0 0 raggio ஆரம்
      0 0 risolvere தீர்வு காணுதல்
      0 0 sbagliato தவறு
      0 0 scolastico பள்ளி தொடர்பான
      0 0 scuola elementare ஆரம்பப் பள்ளி
      0 0 scuola superiore உயர்நிலைப் பள்ளி
      0 0 sociologia சமூகவியல்
      0 0 somma மொத்தம்
      0 0 sottrazione கழித்தல்
      0 0 storia வரலாறு
      0 0 triangolo முக்கோணம்
      0 0 un capitolo அத்தியாயம்
      0 0 un compagno di classe வகுப்புத் தோழர்
      0 0 un errore தவறு
      0 0 un esperimento சோதனை
      0 0 un proiettore ப்ரொஜெக்டர்
      0 0 un sistema முறையமைப்பு
      0 0 un soggetto பாடப் பொருள்
      0 0 un tema மையக்கருத்து
      0 0 una gomma அழிப்பான்
      0 0 una penna பேனா
      0 0 uno zaino முதுகில் மாட்டும் பை
Languages: ภาษาอิตาลี, Tamil, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาอิตาลี-Tamil, ต่อไป...