מזג אויר - Le Temps

אין מזג אויר שהוא רע, כל מזג אויר הוא טוב. Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien

19 words

0 0
ภาษาของคำ: Hebrew
การแปลภาษา: French
Word Translation
      0 0 איך מזג אוויר?    Quel temps fait-il?
      0 0 גשם    la pluie
      0 0 הפכפך    changeant
      0 0 חם    Il fait chaud.
      0 0 יורד גשם    Il pleut.
      0 0 יורד שלג    Il neige.
      0 0 יש שמש בחוץ    Il fait du soleil.
      0 0 להירטב    se mouiller
      0 0 להרטיב    mouiller
      0 0 מזג האוויר    le temps
      0 0 מזג האוויר טוב    Il fait beau.
      0 0 מזג האוויר רע    Il fait mauvais.
      0 0 מעונן    nuageux
      0 0 מתחיל להיות קר    Il commence à faire froid.
      0 0 ערפל    un brouillard
      0 0 קר    Il fait froid.
      0 0 קריר    Il fait frais.
      0 0 רוח    Il fait du vent.
      0 0 שלג    la neige
Languages: ภาษาฮิบรู, ภาษาฝรั่งเศส, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาฮิบรู-ภาษาฝรั่งเศส, ต่อไป...