افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - Oameni: Rude, prieteni, dușmani…


Usage Examples, Essays
ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Romanian
44 words
Word  ·  Translation
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   
 ·   

Essays

افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... (Farsi)


Oameni: Rude, prieteni, dușmani… (ภาษาโรมาเนีย)