زندگی، عمر - Życie, Wiek

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.

ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Polish


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·