طبیعت - Natuur

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. Bescherm moeder natuur!

ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Dutch


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·