زمان 2 - Tid 2

وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید. Spild ikke din tid! Lær nye ord

ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Danish


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·