ظروف متنوعة 2 - قیدهای گوناگون 250 words

0 0
ภาษาของคำ: Arabic
การแปลภาษา: Farsi
Word Translation
      0 0 أخيراً    بالأخره
      0 0 أسوأ    بدتر
      0 0 أقل    کمتر
      0 0 أكثر    بیشتر
      0 0 إلى اليسارِ    به سمت چپ
      0 0 إلى اليمين    به سمت راست
      0 0 الآن    اکنون
      0 0 المراهن    بهتر
      0 0 بالتأكيد    کاملاً
      0 0 بالتأكيد    حتماً
      0 0 بالرغم من أنَّ    اگر چه
      0 0 ببطئ    به آرامی
      0 0 بجدية    به طور جدی
      0 0 بدلاً مِنْ. . .    به جای …
      0 0 بسرعة    به سرعت
      0 0 بسرعة    به سرعت
      0 0 بشكل ثابت    دائماً
      0 0 بشكل صاخب    پر سر و صدا
      0 0 بشكل صامت    بی سر و صدا
      0 0 بشكل صحيح    به طور مناسب
      0 0 بشكل متعقل    محتاطانه
      0 0 بصبر    با صبر و حوصله
      0 0 بطريقةٍ مجنونة    دیوانه وار
      0 0 بطلاقة    روان
      0 0 بعد    پس از
      0 0 بعيداً    دور
      0 0 حتى    حتی
      0 0 حتى إذا    حتی اگر
      0 0 خارج    بیرون
      0 0 خصوصاً    مخصوصاً
      0 0 داخل    درون
      0 0 سابقاً    پیش از این
      0 0 شخصياً    شخصاً
      0 0 طبيعياً    به طور طبیعی
      0 0 طوعي    داوطلبانه
      0 0 على الأقل    حداقل
      0 0 على الرغم من هذا    با این وجود
      0 0 في الحقيقة    در واقع
      0 0 في باديء الأمر    در ابتدا
      0 0 في مكان آخر    در جای دیگر
      0 0 في مكان ما    یک جایی
      0 0 قادم    بعدی
      0 0 قبل ذلك    قبل از
      0 0 لحسن الحظ    خوشبختانه
      0 0 ليس في أي مكان    هیچ جا
      0 0 مؤخراً    اخیراً
      0 0 مباشرة للأمام    مستقیماً
      0 0 مبكراً    زود
      0 0 متأخراً    دیر
      0 0 نفس قدر    همان اندازه
Languages: ภาษาอารบิก, Farsi, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาอารบิก-Farsi, ต่อไป...