อินเตอร์เน็ต หลายภาษาเป็นการอุทิศตัวเองเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกของเราในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดหาวิธีการที่จะช่วยทำให้พวกเขาจำคำและความหมายได้ สิ่งนี้ช่วยให้ระบบความจำของคุณสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลได้มากขึ้นในระยะเวลานาน

What language do you learn?
What language do you speak?