marah (terhadap seseorang)  -  magalit (sa isang tao)

marah (terhadap seseorang) - magalit (sa isang tao)Usage Examples

marah (terhadap seseorang) (Indonesyan)


magalit (sa isang tao) (Tagalog)