Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle - Praca, Biznes, Biuro

Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

Auto - Samochód

Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

Beruf - Zawód

Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków


      
  

Bewegung, Richtungen - Ruch, Kierunki

Langsam bewegen, sicher fahren.. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Der Menschliche Körper - Części ciała człowieka

Alles über Beine, Arme und Ohren.. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Essen, Restaurants, Küche 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Eine leckere Lektion.. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Essen, Restaurants, Küche 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Zweiter Teil der leckeren Lektion.. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Familie - Rodzina

Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


      
  

Farben - Kolory

Alles über rot, weiß und blau. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

Gebäude, Organisationen - Budynki, Organizacje

Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Gefühle, Sinne - Uczucia, Zmysły

Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku      
  

Geld, einkaufen - Pieniądze, Zakupy

Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Geografie: Länder, Städte… - Geografia: Kraje, Miasta

Kenne die Welt in der Du lebst!. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Gesundheit, Medizin, Hygiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Wie Sie unter Leute kommen.. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

      
  

Kleidung 1 - Ubrania 1

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  

      
  

Leben, Alter - Życie, Wiek

Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


      
  

Maße, Messungen - Miary, Pomiary

Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

      
  

      
  

Menschliche Eigenschaften 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

Natur - Natura

Rettet Mutter Natur!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

Pflanzen - Rośliny

Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach      
  

      
  

Sport, Spiele, Hobby - Sporty, Gry, Hobby

Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Stadt, Straßen, Transport - Miasto, Ulice, Transport

Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Tiere - Zwierzęta

Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Unterhaltung, Kunst, Musik - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


      
  

Unterricht 1 - Edukacja 1

Alles über Schule, Hochschule, Universität. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Unterricht 2 - Edukacja 2

Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Werkzeuge - Narzędzia

Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

Wetter - Pogoda

Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

Zahlen - Liczby

Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Zeit 1 - Czas 1

Die Zeit rinnt dahin!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Zeit 2 - Czas 2

Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


Languages

Aleman, Polish, karagdagan

Mga Leksyon

Aleman-Polish, karagdagan