คำกริยาวิเศษณ์ที่หลากหลาย 1 - Різні прислівники 147 words

0 0
Wika ng Salita: Thai
Pagsasalin na Salita: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 ค่อนข้าง    досить (dosyt')
      0 0 ค่อนข้าง    вірніше (vіrnіshe)
      0 0 ดังนั้น    отже (otzhe)
      0 0 ดังนั้น    тоді (todі)
      0 0 ด้วยกัน    разом (razom)
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    теж (tezh)
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    теж (tezh)
      0 0 ตรงกลาง    посередині (poseredynі)
      0 0 ตามปกติ    звичайно (zvychajno)
      0 0 ทำไม    чому (chomu)
      0 0 ที่นั่น    там (tam)
      0 0 ที่นี่    тут (tut)
      0 0 ที่ไหน    де (de)
      0 0 นิดหน่อย    небагато (nebahato)
      0 0 บางครั้ง    іноді (іnodі)
      0 0 บางที    можливо (mozhlyvo)
      0 0 พลิกคว่ำ    догори ногами (dohory nohamy)
      0 0 มากมาย    багато (bahato)
      0 0 มากเกินไป    занадто багато (zanadto bahato)
      0 0 มากเกินไป    занадто багато (zanadto bahato)
      0 0 ยังคง    ще (shche)
      0 0 สบายดี    добре (dobre)
      0 0 อนึ่ง    до речі ... (do rechі ...)
      0 0 อยู่บ่อยๆ    часто (chasto)
      0 0 อย่างมากมาย    дуже (duzhe)
      0 0 อย่างแท้จริง    насправді (naspravdі)
      0 0 อย่างแน่นอน    звичайно (zvychajno)
      0 0 อย่างแน่นอน    звичайно (zvychajno)
      0 0 อย่างไร    як (jak)
      0 0 อะไร    що (shcho)
      0 0 อาจจะ    може бути (mozhe buty)
      0 0 อีกครั้ง    ще (shche)
      0 0 เกือบจะ    майже (majzhe)
      0 0 เท่าไร    скільки (skіl'ky)
      0 0 เท่าไร    скільки (skіl'ky)
      0 0 เพราะว่า    тому що (tomu shcho)
      0 0 เพียงพอ    досить (dosyt')
      0 0 เพียงแต่    тільки (tіl'ky)
      0 0 เสมอ    завжди (zavzhdy)
      0 0 เอาอีก    ще (shche)
      0 0 แทบจะไม่    рідко (rіdko)
      0 0 แย่    погано (pohano)
      0 0 โดยทั่วๆไป    в основному (v osnovnomu)
      0 0 ใคร    хто (khto)
      0 0 ในอดีต    у минулому (u mynulomu)
      0 0 ไม่เคย    ніколи (nіkoly)
      0 0 ไม่เลย    взагалі (vzahalі)
Languages: Thai, Ukrainyan, karagdagan...
Mga Leksyon: Thai-Ukrainyan, karagdagan...